russian english

Datasheets HSMS-280B, HSMS-280C, HSMS-280E, HSMS-280F, HSMS-280K, HSMS-280L, HSMS-280M, HSMS-280N, HSMS-280P, HSMS-280R.

Device NameDataManufacturerPackageDatasheet
HSMS-280BSchottky diodeAgilent SOT-323 Download datasheet
HSMS-280CSchottky barrier diodesAgilent SOT-323 Download datasheet
HSMS-280ESchottky barrier diodesAgilent SOT-323 Download datasheet
HSMS-280FSchottky barrier diodesAgilent SOT-323 Download datasheet
HSMS-280KSchottky barrier diodesAgilent SOT-363 Download datasheet
HSMS-280LSchottky barrier diodesAgilent SOT-363 Download datasheet
HSMS-280MSchottky barrier diodesAgilent SOT-363 Download datasheet
HSMS-280NSchottky barrier diodesAgilent SOT-363 Download datasheet
HSMS-280PSchottky barrier diodesAgilent SOT-363 Download datasheet
HSMS-280RSchottky barrier diodesAgilent SOT-363 Download datasheet