russian english


SMD CodePackageDevice NameManufacturerDataDatasheet
8R SOT-23 MMBZ5241VishayZener diode Download datasheet
8R SOT-23 MMBZ5241BFairchildZener diode Download datasheet
8R SOD-123FL SMZ25B8EICZener diode Download datasheet