russian english


SMD CodePackageDevice NameManufacturerDataDatasheet
8X SOT-23 MMBZ5247VishayZener diode Download datasheet
8X SOT-23 MMBZ5247BFairchildZener diode Download datasheet
8X SOD-123FL SMZ25D0EICZener diode Download datasheet