russian english


SMD CodePackageDevice NameManufacturerDataDatasheet
95 SOT-416 DTA124TEROHMPNP digital transistor Download datasheet
95 SOT-346 DTA124TKAROHMPNP digital transistor Download datasheet
95 VMT3 DTA124TMROHMPNP digital transistor Download datasheet
95 SOT-323 DTA124TUAROHMPNP digital transistor Download datasheet
95 Flip Chip-9 TS4995EIJTSTMicroelectronicsAudio power amplifier Download datasheet
95 SOD-323 UDZS24BROHMZener diode Download datasheet
95375M SON-8 3,5x4,5 CSD95375Q4MTexas InstrumentsNexFET Download datasheet
95831
HRTZ
TQFN-48 6x6 ISL95831HRTZIntersilPower-Supply Controller Download datasheet
95831
IRTZ
TQFN-48 6x6 ISL95831IRTZIntersilPower-Supply Controller Download datasheet
95836
HRTZ
TQFN-40 5x5 ISL95836HRTZIntersilPower-Supply Controller Download datasheet
95836
IRTZ
TQFN-40 5x5 ISL95836IRTZIntersilPower-Supply Controller Download datasheet
95839
HRTZ
TQFN-40 5x5 ISL95839HRTZIntersilPWM controller Download datasheet