russian english


SMD CodePackageDevice NameManufacturerDataDatasheet
E9 SOD-123F BZT52H-B43NXPZener diode Download datasheet
E9 SOD-523 BZX585-B13NXPZener diode Download datasheet
E9 SOT-346 PDTD123TKNXPNPN digital transistor Download datasheet
E9 SOT-23 ZC5800EZetex (Now Diodes)Schottky diode Download datasheet
E9** SOT-26 TC1072-3.6VCH713MicrochipLDO regulator Download datasheet
E9=** WDFN-10 3x3 RT8058AGQWRichtekStep-Down Converter Download datasheet