russian english


SMD CodePackageDevice NameManufacturerDataDatasheet
JL- SOT-89 RT9166A-15PXLRichtekLDO regulator Download datasheet
JL-*** SOT-25 RT9167A-35PBRichtekLDO regulator Download datasheet
Jl-*** SOT-23 RT9818D-27PVRichtekVoltage Detector Download datasheet
jl** SC-70-4 PT7M6101NLC4EPericomVoltage Detector Download datasheet
jl** TO-94 PT7M6101NLNEPericomVoltage Detector Download datasheet
jl** SOT-25 PT7M6101NLTAEPericomVoltage Detector Download datasheet