russian english


SMD CodePackageDevice NameManufacturerDataDatasheet
SP SMB 1SMA36AT3GONTVS Diode Download datasheet
SP SOT-23 BSS84FairchildP-Channel MOSFET Download datasheet
SP SOT-23 BSS84Zetex (Now Diodes)P-Channel MOSFET Download datasheet
SP SOD-323F BZX84J-B33NXPZener diode Download datasheet
SP SOD-323 CMDZ9L1CentralZener diode Download datasheet
SP DFN-4 1x1 RP130K471ARicohLDO regulator Download datasheet
SP SMA SMAJ160ALittelfuseTVS Diode Download datasheet